Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy
   Västra Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Asuntokaupan kuntotarkastus  Humi - rakennekosteuden seurantajärjestelmä
Kosteuden havainnointi  Kosteusmittaukset
Kuntoarviot ja tutkimukset (mm. PAH ja asbesti) Sisäilmamittaukset

        Yritysesittely | Palvelut |Ajankohtaista | Referenssit | Linkit | Yhteydenotto
                                                                
 

Palvelut
Ohessa palvelutarjontaamme, joka käsittää eri tutkimusmenetelmiä kaikkeen, mikä liittyy asuntojen ja rakennusten kuntoon yleensä tai terveydelle haitallisiin epäpuhtauksiin. 

Myös korjaajille ja uudisrakentajille on tarjolla palveluita. 


Asbestikartoitus
Asbestia sisältäviä materiaaleja on käytetty rakennuksissa aina 1990-luvulle asti. Asbestikartoituksella kartoitetaan asbestia sisältäviä materiaaleja rakennuksissa, esim. ennen remontointia, näytteitä ottamalla. 

Asbestista aiheutuu haittaa ihmiselle lähinnä purkutöiden yhteydessä. Kartoituksen tekeminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Asuntokaupan kuntotarkastus (myynnin yhteydessä)
Asunnon myyjälle ja/tai ostajalle on tarjolla Asuntokaupan kuntotarkastus, joka on mm. kuluttajaviranomaisten hyväksymä tarkastus. Se suoritetaan yhteisen toimintamallin (Ytm) mukaisena. Ennen suoritusta tilaaja tutustuu tilaajan ohjeeseen etukäteen ja tietää siten tarkastuksen sisällön, toisin kuin monen muun kartoituksen yhteydessä. Tarkastuksen tarkoitus on löytää erityisesti ns. piileviä vaurioita ja puutteita ja siten vähentää tyytymättömyyttä osapuolten välillä kaupanteon jälkeen. 

Tarkastuksen suorittaja on pätevyyden toteamislaitos FISE Oy:n hyväksymä Asuntokaupan kuntotarkastaja (Akk).

Asuntokauppariitojen sovittelu
Viime aikoina asuntokauppariidat ovat voimakkaasti yleistyneet. Kokemusperäisesti on sanottava, että tässäkin asiassa laiha sopu voittaa lihavan riidan. Periaatteena on toimia sovittelevana osapuolena ja etsiä eri ratkaisumalleja riitatilanteiden sovittelemiseksi.

Korjaussuunnittelu ja kustannuslaskenta
Suoritamme vauriokorjausten korjaussuunnittelua ja kustannuslaskentaa, laskemme myös uudisrakennuskohteiden kustannusarvioita.

Kosteuden havainnointi ja -mittaus
Pintaa rikkomaton ympäristöstään poikkeavien kosteuksien etsiminen on sähköistä kosteuden havainnointia. 
Kosteusmittaus edellyttää porareikien tekemistä rakenteisiin ja suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittausta. 

Myös kosteuden havainnointia ja mittauksia suoritetaan asuntokauppojen yhteydessä. Mahdollisuus pöytäkirjan saamiseen käyttöön välittömästi.

Kuntoarviot ja -tutkimukset
Rakennusten kuntoa kokonaisuutena tulisi arvioida säännöllisin väliajoin, jotta niiden huoltaminen ja korjaus tapahtuisi oikea-aikaisesti ja säännöllisesti. Siten vältyttäisiin kalliilta remonteilta ja mm. vesivahingoilta. Kuntotutkimuksilla selvitetään rakenteiden kuntoa tarkemmin mm. mittauksin ja pienimuotoisin rakenteiden avauksin.

Lattialämmityskaapeleiden / -putkistojen etsintä
Suoritamme lattialämmityskaapeleiden ja -putkistojen etsintää esim. ennen korjausten aloittamista.

Sisäilmamittaukset (Voc) ja materiaalinäytteet (DNA/viljely)
(Epäilys vaurioista, esim. myynnin yhteydessä)

Sisäilmamittauksilla saadaan viitteitä sisäilman mahdollisista epäpuhtauksista, kuten esim. kosteus- ja homevaurioiden esiintymisestä rakennuksessa. Materiaalinäytteillä voidaan selvittää vaurioiden levinneisyyttä rakenteissa.


VOC- sisäilmanäyte, Esitietolomake, Lataa tästä (pdf-tiedosto)Asuntokaupan kuntotarkastukset


Rakennusten kuntoarviot ja -tutkimukset


Kosteuden havainnointi ja -mittausSisäilmamittaukset


Yritysesittely | Palvelut | Tuote-edustus ja laitevuokraus | Ajankohtaista | Referenssit | Linkit | Yhteydenotto