Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy
   Västra Finlands Byggnadsanalys Ab
 
 Kieli/Språk
Asuntokaupan kuntotarkastus  Humi - rakennekosteuden seurantajärjestelmä
Kosteuden havainnointi  Kosteusmittaukset
Kuntoarviot ja tutkimukset (mm. PAH ja asbesti) Sisäilmamittaukset

        Yritysesittely | Palvelut |Ajankohtaista | Referenssit | Linkit | Yhteydenotto
                                                                
 

Referenssit

Asiakkaitamme ovat:

*yksittäiset omakoti-, rivitalo-, kerrostalo-asukkaat sekä taloyhtiöt
*koulut ja päiväkodit sekä vanhainkodit 
*terveyskeskukset ja sairaalat 
*liikerakennusten omistajat 
*yritykset / työpaikkojen työntekijät 
*kunnat ja kaupungit
*seurakunnat jne. 

Yritys on lähes 15-vuotisen toimintansa aikana suorittanut hyvin 
erityyppisiä- ja kokoisia tutkimuksia lähes kaikenlaisiin rakennuksiin. 
Esimerkkinä ääripäistä voisi mainita paikallisen puuntuholaisen 
etsimisen puurakenteen sisältä tai kokonaisten asuntoalueiden 
rakennusten kuntoarviot / tutkimukset sekä kaikki siltä väliltä. 

Määrällisesti eri tutkimuksia tehdään tietenkin eniten pientaloihin, 
mutta muun tyyppisiin rakennuksiin tehtävät tutkimukset ovat 
lisääntyneet. Paljon tutkittuja kohteita ovat olleet koulujen ja 
päiväkotien terveellisyys ja rakennusten kunto, mikä onkin hyvin
tärkeää. Viime aikoina myös työpaikkojen ilman terveellisyyteen
on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Lähtökohtana on hakea
ratkaisu asiakkaan ongelmaan tarvittaessa yhdessä muiden eri
alojen asiantuntijoiden kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaa-
miseksi, se onkin yleensä pahojen kosteus- ja homeongelmien
yhteydessä tärkeää.
Korjaustarpeet taloyhtiössä


Vuotovahingot
Yritysesittely | Palvelut | Tuote-edustus ja laitevuokraus | Ajankohtaista | Referenssit | Linkit | Yhteydenotto